Xé giấy đăng ký kết hôn bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về giấy đăng ký kết hôn như sau:

7. Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn; nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

Đồng thời theo quy định của Luật hộ tịch thì Giấy chứng nhận kết hôn là một trong những giấy tờ hộ tịch. Theo khoản 4, điều 45 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi hủy hoại giấy tờ hộ tịch như sau:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Huỷ hoại giấy tờ hộ tịch; sổ hộ tịch;

Đối chiếu quy định trên, như vậy, trường hợp chồng bạn xé giấy đăng ký kết hôn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Thủ tục ly hôn khi không có giấy đăng ký kết hôn năm 2023

1. Muốn ly hôn mà giấy kết hôn bị xé cần phải làm gì?

Theo quy định về thủ tục ly hôn thì một trong những giấy tờ cần phải có là giấy đăng ký kết hôn, trường hợp làm mất hoặc đã bị hư hỏng thì phải xin trích lục, cụ thể tại khoản 9 điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 có quy định về trích lục hộ tịch như sau:

“Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.”

2. Thủ tục xin trích lục đăng ký kết 2014

Điều 64 Luật Hộ tịch 2014 có quy định chung về thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch như sau:

“1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.”

Cụ thể đối với trường hợp này chị liên hệ với ủy ban xã hoặc huyện nơi mình đang ở để làm thủ tục xin trích lục đăng ký kết hôn.