Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện như thế nào?

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện như thế nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cần phải thông báo công khai thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế trên Cổng thông tin quốc gia hay không?

1. Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên thực hiện như nào?

Theo các quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

2. Công ty TNHH một thành viên có cần phải thông báo công khai thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế trên Cổng thông tin quốc gia hay không?

Căn cứ theo quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Như trường hợp có đề cập thì khi thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không cần phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không thông báo công khai thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế trên Cổng thông tin quốc gia bị xử phạt như nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP về vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

b) Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Theo quy định trên, doanh nghiệp vi phạm về nghĩa vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không thông báo công khai thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế trên Cổng thông tin quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Ngoài ra, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc doanh nghiệp thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với thông tin trên.

Luật Sư Hà Công Nam

Luật sư Hà Công Nam là một trong những luật sư giỏi tại Hà Nội và Phú Quốc. Luật

Hà Công Nam được biết đến nhiều là Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi thành

công cho nhiều khách hàng trong các vụ án. Với hơn 10 năm hoạt động, Luật sư Hà

Công Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật khác nhau như

Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp, Đất đai Đầu tư M&A, Thương mại, Sở hữu trí tuệ,

Lao động, Hôn nhân gia đình, v.v.