Thế nào là hợp đồng mua bán ba bên? Giá trị pháp lý của hợp đồng 3 bên thế nào?

Tại Điều 116 Bộ luật dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự cụ thể như sau:

“Điều 116. Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Hiện nay, việc ký hợp đồng ba bên đã không còn quá xa lạ. Đối với sự phát triển về kinh tế hiện nay thì hợp đồng được sử dụng chủ yếu là loại hợp đồng có 02 bên tham gia ký kết thì hiện nay hợp đồng có thể có từ 02 bên ký kết trở lên, trong đó phổ biến là hợp đồng 03 bên.

Hợp đồng ba bên vẫn là một dạng hợp đồng tương tự như hợp đồng hai bên, được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên với nhau về việc xác lập mối quan hệ trong hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thông thường, hợp đồng ba bên được xác lập và thực hiện ngay sau khi ba bên liên quan đạt được sự thỏa thuận.

Nội dung mà ba bên đã giao kết với nhau hợp pháp thì hợp đồng sẽ có hiệu lực bắt buộc thực hiện với các bên đã giao kết.

Tương tự hợp đồng hai bên, trong hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên cũng gồm các nội dung cơ bản sau:

– Đối tượng của Hợp đồng;

– Giá trong hợp đồng;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Thời điểm giao nhận;

– Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

– Một số điều khoản thông thường: Trường hợp bất khả kháng; chấm dứt hợp đồng; giải quyết tranh chấp, hiệu lực hợp đồng; Phạt hợp đồng;

– Một số điều khoản tùy nghi: Chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng; Cách thức thông báo giữa các bên trong Hợp đồng liên quan tới Hợp đồng.

Với hợp đồng hợp tác ba bên, nội dung hợp đồng gồm:

– Mục tiêu và phạm vi hợp tác;

– Thời hạn hợp đồng;

– Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh;

– Các điều khoản chung khác;

– Hiệu lực hợp đồng…

2. Giá trị pháp lý của hợp đồng mua bán ba bên thế nào?

Điều kiện xác định giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên cụ thể như sau:

– Các bên khi tham gia ký kết phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

– Các bên khi tham gia ký kết, xác lập xây dựng nội dung trong hợp đồng phải dựa trên tinh thần tự nguyện.

– Hợp đồng ba bên ký kết phải đáp ứng các điều kiện về cả mặt nội dung, lẫn mặt hình thức theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.

Đối với trường hợp một trong ba bên tham gia giao kết hợp đồng là tổ chức thì chủ thể trực tiếp giao kết của tổ chức đó phải đúng với thẩm quyền được giao.

– Nội dung trong hợp đồng không được vi phạm quy định pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội.

3. Mẫu hợp đồng mua bán ba bên 

Tải Mẫu hợp đồng mua bán ba bên mới nhất tại đây: Mẫu hợp đồng mua bán 3 bên