LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

“Anh phải hiểu nghề nghiệp mà anh chọn và theo đuổi, trước hết phải đưa tới danh dự chứ không phải tới giàu sang phú quý. Vì vậy anh phải dám coi rẻ những hành vi trục lợi, không khó nhọc, không công phu, không hao tổn trí tuệ mà ngược lại, anh phải tận hiến hết khả năng, lương tâm của mình cho nghề nghiệp và mỗi khi thành công sẽ tận hưởng được cái vinh dự mà xã hội dành cho anh”

Luật sư tiền bối

Hà Công Nam
Luật sư - Giám đốc

ls.nambinh@gmail.com
Tel : 0935.622.568

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Luật sư - Giám đốc điều hành

mainguyenlawww568@gmail.com
Tel : 0989.396.951

PHẠM CÔNG DUY
Luật sư - P.GIÁM ĐỐC CN PHÚ QUỐC

duypc.nambinh@gmail.com
Tel : 0969.161.138

trần thị ngọc
Luật sư - phó gđ điều hành

ngoctranlawyer@gmail.com
Tel : 0911.356.924

Nguyễn Thị Lan Anh
Luật sư

lananh.luatnambinh@gmail.com

Nguyễn Thị Loan
Luật sư

nguyenloan.luatnambinh@gmail.com

Trần quang minh
Luật sư

tranminh.luatnambinh@gmail.com

trần thị thanh hiền
Luật sư

tranhien.luatnambinh@gmail.com