Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần những gì?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một xu hướng phổ biến và mang tính chiến lược đối với doanh nghiệp trên toàn cầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộ. Việc hợp tác với các đối tác nước ngoài không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, và thị trường mới mà còn góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú trong môi trường kinh doanh.

Trong tình hình đó, Dịch vụ Thành lập Công ty có Vốn Nước Ngoài đã và đang trở thành một yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp tận dụng mọi lợi thế và cơ hội để phát triển bền vững. Chúng tôi hiểu rằng việc thành lập và quản lý một công ty có vốn nước ngoài đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về pháp luật, thủ tục hành chính, cũng như quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài tại quốc gia bạn muốn hoạt động. 

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài của Luật Nam Bình bao gồm một loạt các nội dung quan trọng:

 • Tư vấn về chính sách và quy định đầu tư nước ngoài: Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ về các chủ trương và chính sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từ đó bạn có thể đưa ra quyết định thông minh cho doanh nghiệp của mình.
 • Tư vấn về hình thức đầu tư phù hợp: Chúng tôi đưa ra những phân tích chuyên sâu để giúp bạn lựa chọn hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với mục tiêu và nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Hỗ trợ về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài: Chúng tôi đảm nhiệm việc thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty có vốn nước ngoài, từ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến giấy phép kinh doanh.
 • Tư vấn về chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo và kế toán sau khi lập dự án: Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn địa điểm phù hợp cho hoạt động đầu tư, cũng như hướng dẫn về chế độ báo cáo giám sát và kế toán sau khi dự án được thành lập.
 • Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Chúng tôi đồng hành với bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản pháp lý theo quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 • Đại diện cho khách hàng trong các thủ tục pháp lý: Chúng tôi đại diện cho bạn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, giao tiếp và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

1. Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Dưới đây là quy trình cơ bản để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Đăng ký chủ trương đầu tư nếu yêu cầu của dự án yêu cầu.
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC):

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư gồm các tài liệu cần thiết như hợp đồng thuê trụ sở, xác nhận ngân hàng về vốn tương tự vốn đầu tư.
 • Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tới cơ quan quản lý đầu tư.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt.

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC):

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các tài liệu như điều lệ công ty, giấy đăng ký kinh doanh, quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật, v.v.
 • Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hồ sơ được xem xét và phê duyệt.

Bước 4: Khắc con dấu pháp nhân của công ty:

 • Khắc con dấu pháp nhân của công ty tại cơ sở khắc dấu được cấp phép.

Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng và góp vốn:

 • Mở tài khoản ngân hàng vốn của công ty tại ngân hàng được chọn.
 • Chuyển tiền góp vốn vào tài khoản vốn công ty.

Bước 6: Đăng ký mã số thuế và thực hiện các thủ tục thuế:

 • Đăng ký mã số thuế cho công ty và người lao động.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế hàng quý và hàng năm.

Bước 7: Khai báo BHXH và BHYT cho người lao động:

 • Kê khai bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động tại công ty.

Bước 8: Thực hiện các thủ tục kiểm toán và báo cáo tài chính:

 • Thực hiện kiểm toán tài chính theo quy định.
 • Chuẩn bị và nộp các báo cáo tài chính hàng năm theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

2. Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện và quy định liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ thể có quyền thành lập công ty vốn nước ngoài:

 • Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp cụ thể được nêu ra.

Trường hợp không được thành lập công ty vốn nước ngoài bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị của họ.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (có một số ngoại lệ).
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, tổ chức không có tư cách pháp nhân, người đang trong trạng thái pháp luật cụ thể như bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (xem xét ngành nghề hạn chế và yêu cầu về tiếp cận thị trường).
 • Có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần (FPI) cần tuân theo quy định:

 • Có các giới hạn liên quan đến tỷ lệ sở hữu tại các loại doanh nghiệp như công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán

3. Đối tượng thành lập công ty có vốn nước ngoài

Đối tượng thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Dưới đây là danh sách các đối tượng chính có thể thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam:

3.1. Các tổ chức nước ngoài:

 • Các công ty, tập đoàn, liên doanh, liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.
 • Quỹ đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức tài chính nước ngoài như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm

3.2. Các cá nhân nước ngoài:

 • Cá nhân nước ngoài định cư tại Việt Nam hoặc không định cư tại Việt Nam.
 • Cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu đầu tư kinh doanh.

Đối tượng thành lập công ty có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, và các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam. Điều này bao gồm các yêu cầu về thủ tục đăng ký, điều kiện thành lập, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng này trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

4. Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi tuân thủ nhiều quy định và thủ tục phức tạp hơn so với việc thành lập công ty thông thường. Dưới đây là một số hồ sơ và bước thường được yêu cầu trong quá trình này:

 1. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc và khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài:
 • Bản sao hợp pháp hóa các văn bản xác minh khả năng tài chính, như ngân hàng xác nhận tài khoản, hợp đồng tài trợ, bản báo cáo tài chính, và các giấy tờ tương tự.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tiền và khả năng tài chính.
 1. Hợp đồng đầu tư nước ngoài:
 • Bản sao hợp pháp hóa hợp đồng đầu tư nước ngoài giữa nhà đầu tư và công ty.
 • Bản dịch tiếng địa phương của hợp đồng (nếu cần).
 1. Giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư:
 • Bản sao hợp pháp hóa giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư.
 1. Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ xác nhận về người đại diện pháp luật của công ty:
 • Bản sao hợp pháp hóa các giấy tờ chứng nhận về người đại diện pháp luật của công ty (thường là giấy ủy quyền).
 1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài:
 • Đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài tại địa phương và nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài.
 1. Giấy phép kinh doanh cho công ty mới:
 • Đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh cho công ty tại cơ quan quản lý địa phương.
 1. Giấy tờ liên quan đến người lao động:
 • Đăng ký với cơ quan lao động địa phương và tuân thủ các quy định liên quan đến lao động.
 1. Các hồ sơ và giấy tờ pháp lý khác:
 • Tùy thuộc vào quy định của địa phương, có thể cần các giấy tờ và hồ sơ pháp lý khác như đăng ký thuế, đăng ký bảo hộ thương hiệu, giấy phép xây dựng (nếu có),…

5. Thành lập công công ty có vốn đầu tư nước ngoài mất bao lâu?

Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài sẽ cần khoảng 15 – 20 ngày làm việc để xin giấy phép đăng ký đầu tư, 5-8 ngày làm việc xin giấy phép đăng ký kinh doanh.Tổng thời gian để thành lập khoảng 20 – 30 ngày làm việc.

Thời gian này có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả quy trình thẩm định, yêu cầu tài liệu cụ thể, quá trình tương tác với các cơ quan quản lý, và yếu tố biến đổi trong tình hình pháp lý và quy định.

Nếu bạn đang dự định thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên liên hệ với các chuyên gia pháp lý hoặc công ty tư vấn đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ có thể cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về các quy trình, yêu cầu và thời gian ước tính dựa trên tình hình thực tế hiện tại và yêu cầu cụ thể của dự án của bạn.

Luật Sư Hà Công Nam

Luật sư Hà Công Nam là một trong những luật sư giỏi tại Hà Nội và Phú Quốc. Luật

Hà Công Nam được biết đến nhiều là Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi thành

công cho nhiều khách hàng trong các vụ án. Với hơn 10 năm hoạt động, Luật sư Hà

Công Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật khác nhau như

Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp, Đất đai Đầu tư M&A, Thương mại, Sở hữu trí tuệ,

Lao động, Hôn nhân gia đình, v.v.