Người chấp hành xong án phạt tù phải đến cơ quan nào trình diện để được hỗ trợ tư vấn vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội?

1. Người chấp hành xong án phạt tù là những ai?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 10/2024/TT-BCA như sau:

Đối tượng thuộc diện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ

1. Đối tượng thuộc diện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, bao gồm:

a) Người chấp hành xong án phạt tù, gồm phạm nhân chấp hành xong án phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích;

b) Người được đặc xá, gồm phạm nhân được đặc xá và người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá chưa được xóa án tích.

2. Thời gian thực hiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ từ ngày chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá cho đến khi có căn cứ kết thúc quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

3. Công an cấp xã nơi người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về cư trú thực hiện các nội dung quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

Như vậy, người chấp hành xong án phạt tù là những người đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích bao gồm:

– Phạm nhân chấp hành xong án phạt tù;

– Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách.

2. Người chấp hành xong án phạt tù phải đến cơ quan nào trình diện để được hỗ trợ tư vấn vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 10/2024/TT-BCA như sau:

Thực hiện tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá

1. Khi người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trình diện, Trưởng Công an cấp xã phân công cán bộ trực tiếp làm việc với họ. Nội dung làm việc gồm:

a) Thông báo về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá;

b) Nắm tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá;

c) Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đăng ký và quản lý cư trú, cấp căn cước công dân đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá;

d) Tư vấn, hỗ trợ thông tin về tạo việc làm, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và những vấn đề cần thiết khác để sớm tái hòa nhập cộng đồng;

đ) Yêu cầu người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và quy định của cơ quan, tổ chức, địa phương nơi làm việc, học tập, cư trú;

e) Lập biên bản làm việc với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, trong đó yêu cầu họ cam kết không vi phạm pháp luật, không tái phạm tội (Mẫu HCD-05);

g) Lập phiếu thông tin người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá (Mẫu HCD-02).

Như vậy, người chấp hành xong án phạt tù phải đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trình diện, Trưởng Công an cấp xã phân công cán bộ trực tiếp làm việc với họ về nội dung tư vấn, hỗ trợ thông tin về vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Hết thời hạn trình diện trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù mà người chấp hành xong án phạt tù chưa đến trình diện thì xử lý ra sao?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2024/TT-BCA, trong trường hợp hết thời hạn trình diện trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù mà người chấp hành xong án phạt tù chưa đến trình diện thì Trưởng Công an cấp xã phải cử cán bộ phối hợp với gia đình xác minh và thực hiện:

(1) Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù đã về nơi cư trú, Công an cấp xã yêu cầu họ đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trình diện và thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 10/2024/TT-BCA.

Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục không đến trình diện mà không có lý do chính đáng, Công an cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đồng thời chủ động phối hợp với gia đình người chấp hành xong án phạt tù để thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

(2) Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù không về nơi cư trú, Công an cấp xã phối hợp với thân nhân, gia đình họ để xác minh xem họ đang ở đâu và tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để giải quyết, xử lý.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
TỔNG ĐÀI TOÀN QUỐC: 1900 63 62 79
Luật Sư Hà Công Nam

Luật sư Hà Công Nam là một trong những luật sư giỏi tại Hà Nội và Phú Quốc. Luật

Hà Công Nam được biết đến nhiều là Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi thành

công cho nhiều khách hàng trong các vụ án. Với hơn 10 năm hoạt động, Luật sư Hà

Công Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật khác nhau như

Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp, Đất đai Đầu tư M&A, Thương mại, Sở hữu trí tuệ,

Lao động, Hôn nhân gia đình, v.v.