Sở hữu trí tuệ

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong thời kỳ hội nhập, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), việc các tổ chức hay cá nhân đăng ký để được Nhà nước và pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ, tài sản vô hình của mình là rất quan trọng và cần thiết.

Không chỉ hoạt động độc lập trong nước với tư cách một đơn vị tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, LUẬT NAM BÌNH có một hệ thống quan hệ hợp tác chặt chẽ với rất nhiều văn phòng luật, các Đại diện sở hữu trí tuệ có tên tuổi và uy tín ở nhiều nước trên thế giới, có điều kiện tốt để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn trọn gói từ các hoạt động xác lập các quyền SHTT tại Việt Nam và các quốc gia khác, cho tới các hoạt động giám sát và thực thi quyền SHTT tại các quốc gia mà quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI LUẬT NAM BÌNH:

1. Tư vấn xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý,…tại Việt Nam và nước ngoài;

2. Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

3. Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đơn, chuyển nhượng văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

4. Phản đối đơn cấp văn bằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

5. Tra cứu tình trạng sử dụng nhãn hiệu, tuyên bố hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam;

6. Tư vấn, đại diện cho chủ sở hữu khiếu nại và xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

7. Tư vấn hợp đồng li – xăng/ chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;

8. Nhượng quyền thương mại và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

9. Tư vấn, định giá thương hiệu;

10. Dịch vụ giám định quyền sở hữu trí tuệ.

Liên hệ với LUẬT NAM BÌNH để được tư vấn chi tiết thêm về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.