Doanh nghiệp

                                               TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn luật doanh nghiệp được xem là dịch vụ được LUẬT NAM BÌNH cung cấp nhằm đưa ra ý kiến dựa trên các văn bản luật của nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hiện nay, hầu hết các cá nhân, tổ chức lựa chọn dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp về nhiều nội dung khác nhau. Bao gồm dịch vụ thành lập công ty, các vấn đề kế toán, tài chính và các nội dung tư vấn luật liên quan đến hoạt động khác của doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có thể hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro và phát triển vững mạnh. 

LUẬT NAM BÌNH đã đồng hành cùng hàng ngàn doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề nhanh nhất và đúng quy định của pháp luật với các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp sau: 

1. Tư vấn luật doanh nghiệp khi thành lập công ty

 • Tư vấn xác định và lựa chọn loại hình công ty phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp. Việc lựa chọn loại hình công ty phù hợp với khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tận dụng được các ưu thế của doanh nghiệp; 
 • Tư vấn thông tin về ngành nghề kinh doanh và mã ngành tương ứng, cùng với các điều kiện liên quan cần đáp ứng. Nhằm tối đa lợi ích và hạn chế rủi ro nhất cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về quy định đối với thành viên, cổ đông tham gia góp vốn, cùng với tỷ lệ sở hữu vốn;
 • Tư vấn thông tin pháp lý về thủ tục thành lập doanh nghiệp, cách đặt tên, lựa chọn trụ sở kinh doanh, đặt con dấu, công bố thông tin thành lập doanh nghiệp,…;
 • Tư vấn phác thảo điều lệ công ty vừa đáp ứng nguyện vọng, ý chí của cổ đông, thành viên góp vốn, vừa đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn luật doanh nghiệp đối với các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thành lập của doanh nghiệp.

2. Tư vấn luật doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh

 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thông tin về doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ công ty,…;
 • Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khi xảy ra vấn đề tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức hay giữa các thành viên, cổ đông;
 • Tư vấn thay đổi về nhân sự liên quan đến pháp luật: người đại diện trước pháp luật, chức danh của người đại diện, cổ đông, thành viên công ty,…;
 • Tư vấn soạn thảo và xây dựng hợp đồng lao động; việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…;
 • Tư vấn về vấn đề về thuế và tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về việc tổ chức lại doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp lý về thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý về thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý về thủ tục tuyên bố phá sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý về thủ tục chuyển đội loại hình doanh nghiệp, thủ tục mua bán hay sáp nhập doanh nghiệp.

Liên hệ với LUẬT NAM BÌNH để được tư vấn chi tiết thêm về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp.

 

Các Bài Viết Liên Quan