Đầu tư – M&A

                                                                   HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ – M&A

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các công ty/cá nhân nước ngoài các dịch vụ pháp lý tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, cung cấp các giải pháp hiệu quả để quý khách hàng đạt được lợi ích kinh tế tối ưu trong khuôn khổ pháp luật, từ việc tư vấn về chính sách của nhà nước và điều kiện đầu tư cho đến việc cấp giấy phép đầu tư và hỗ trợ pháp lý sau khi có giấy phép.

1. Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, thực hiện khu vực hóa, toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế thế giới thì việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay việc đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam được xem là một điều tất yếu. Trong đó, sự hiện diện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển nhiều ngành công nghiệp và sản phẩm mới; góp phần nhất định vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu và tiếp thu một số công nghệ tiên tiến, tạo nhiều sản phẩm mới và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản.

Không những thế Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nhu cầu về vốn của nền kinh tế quốc dân là rất lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã bổ sung đáng kể nhu cầu đó. Không những thế FDI còn được coi là kênh quan trọng để phát triển năng lực công nghệ của nước tiếp nhận đầu tư. Thông qua FDI, Việt Nam có điều kiện tiếp cận với công nghệ tiên tiến của thế giới để phát triển các ngành kinh tế sử dụng công nghệ hiện đại. Bên canh đó, FDI cũng tạo nhiều cơ hội việc làm và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhận thấy được tầm quan trọng của FDI, pháp luật đã có rất nhiều ưu đãi dành cho các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, việc quy định rải rác ở quá nhiều văn bản khác nhau đã khiến các doanh nghiệp phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình. 

2. Dịch vụ tư vấn đầu tư từ LUẬT NAM BÌNH 

2.1. Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: 

 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn lập dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thuê đất thực hiện dự án tại Việt Nam;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn điều kiện đầu tư, ngành nghề đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư và quy định pháp luật đầu tư của Việt Nam;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam;
 • LUẬT NAM BÌNH thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn mua bán công ty, sáp nhập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam; Tạm dừng, giải thể: Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ thuế, hoàn thuế và các nghĩa vụ khác khi làm việc và đầu tư tại Việt Nam;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2.2. Tư vấn pháp luật đầu tư Việt Nam ra nước ngoài: 

 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn ​​pháp lý về các điều kiện và chính sách của Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, thông qua việc phân tích các lợi thế và bất lợi đối với từng dự án cụ thể của các nhà đầu tư nước ngoài;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn về khả năng được cấp giấy phép đầu tư cho các dự án cụ thể của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về các hạn chế và các điều kiện do pháp luật quy định, cũng như các chính sách đối với các dự án đầu tư nước ngoài, thông qua việc phân tích và các sửa đổi có thể nhằm đạt được sự phê chuẩn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các dự án đó;
 • LUẬT NAM BÌNH tư vấn về các thủ tục và giấy tờ mà luật pháp yêu cầu và trợ giúp trong việc chuẩn bị và soạn thảo các văn bản đó để được cấp giấy phép đầu tư;
 • LUẬT NAM BÌNH tham gia giải quyết các tranh chấp về đầu tư.

Vui lòng liên hệ với LUẬT NAM BÌNH  để nhận được các hỗ trợ tư vấn chi tiết về hoạt động tư vấn đầu tư.