Dịch vụ Đại diện ngoài Tố tụng

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Đại diện ngoài tố tụng là hành vi đại diện ngoài quá trình tố tụng trong đời sống xã hội như đại diện đi thực hiện một công việc nào đó theo ủy quyền, đại diện để thực hiện một giao kết nào đó hay chỉ đơn giản đại diện để trông coi, quản lý tài sản.

Quy định xác minh,thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự

LUẬT NAM BÌNH cung cấp các dịch vụ pháp lý đại diện ngoài Tố tụng như sau: 

 • Tham gia với tư cách đại diện cho thương nhân để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết các giao dịch kinh doanh thương mại, các giao dịch liên quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền;
 • Tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;
 • Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính…mà trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất các cá nhân, tổ chức gặp phải.
 • Thay mặt Quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc; đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;
 • Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
 • Luật sư đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
 • Luật sư đại diện pháp lý thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của doanh nghiệp;
 • Luật sư đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tham gia tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài;
 • Luật sư đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Luật sư đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong các quan hệ pháp luật Hình sự, Dân sự;
 • Tham vấn các yêu cầu hệ thống pháp chế Doanh nghiệp.
 • Đại diện các công việc khác ngoài tố tụng trong phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật…

Trường hợp cần hỗ trợ về các dịch vụ trên, liên hệ ngay với LUẬT NAM BÌNH để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo quyền lợi hợp pháp nhất của khách hàng.