Có con với người khác khi chưa ly dị chồng, làm sao khai sinh cho con?

Theo Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định.

Có con với người khác khi chưa ly dị chồng, làm sao khai sinh cho con?

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 15 Nghị định 123/2015 quy định trong trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Đối chiếu với trường hợp này, do vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân (theo Giấy đăng ký kết hôn) nên việc làm giấy khai sinh cho trẻ phải ghi tên cả cha và mẹ. Việc để tên người cha thực sự của trẻ trong giấy khai sinh là không có căn cứ.

Khai sinh cho con riêng khi chưa ly hôn như thế nào?

Như vậy, trong trường hợp này có 2 cách:

– Hoặc để tên người cha (theo giấy đăng ký kết hôn) trong giấy khai sinh của trẻ, sau đó tiến hành các thủ tục cải chính hộ tịch cho trẻ sau (thay đổi tên người cha).

– Hoặc làm đơn tới tòa án để xác định cha cho con. Sau khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật xác định cha của trẻ thì khi đó làm thủ tục đăng ký cấp giấy khai sinh cho trẻ, hoặc cải chính hộ tịch cho trẻ (thay đổi tên người cha).

Với cả 2 cách trên, để trẻ có khai sinh đúng tên người cha thì cần thiết phải có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án công nhận cha cho con.

Không kết hôn, làm khai sinh cho con có cần thử ADN? - Tuổi Trẻ Online

Luật Sư Hà Công Nam

Luật sư Hà Công Nam là một trong những luật sư giỏi tại Hà Nội và Phú Quốc. Luật

Hà Công Nam được biết đến nhiều là Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi thành

công cho nhiều khách hàng trong các vụ án. Với hơn 10 năm hoạt động, Luật sư Hà

Công Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật khác nhau như

Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp, Đất đai Đầu tư M&A, Thương mại, Sở hữu trí tuệ,

Lao động, Hôn nhân gia đình, v.v.