Các loại hình cạnh tranh trong doanh nghiệp

1. Cạnh tranh là gì? 

Cạnh tranh là khái niệm rất rộng, xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, thể thao… Và có khá nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về cạnh tranh.Cạnh tranh trong doanh nghiệp là một quá trình đấu tranh qua lại giữa các doanh nghiệp trên thị trường nhằm giành lấy thị phần, khách hàng và lợi nhuận. Đây là một quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục và không ngừng nghỉ.

Cạnh tranh trong doanh nghiệp có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

Cạnh tranh về giá cả: Đây là hình thức cạnh tranh phổ biến nhất, trong đó các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau bằng cách hạ giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để thu hút khách hàng.

Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm: Trong hình thức cạnh tranh này, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Cạnh tranh về dịch vụ khách hàng: Trong hình thức cạnh tranh này, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau bằng cách cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng một cách tốt nhất.

Cạnh tranh về đổi mới sản phẩm: Trong hình thức cạnh tranh này, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau bằng cách liên tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

Cạnh tranh là gì? Cách phân loại cạnh tranh

2. Các loại hình cạnh tranh nào trong doanh nghiệp

[1] Cạnh tranh giữa người mua và người bán là hình thức cạnh tranh phổ biến nhất trong nền kinh tế thị trường. Nó được thúc đẩy bởi nhu cầu của người mua và mong muốn của người bán.

Trong hình thức cạnh tranh này, người mua muốn mua hàng hóa với giá thấp nhất, còn người bán muốn bán hàng hóa của mình với giá cao nhất. Sự cạnh tranh giữa hai bên sẽ dẫn đến việc hình thành giá cả thị trường.

[2] Cạnh tranh giữa người mua với người mua xảy ra khi có nhiều người mua cùng muốn mua một loại hàng hóa.

Trong hình thức cạnh tranh này, người mua sẽ cạnh tranh với nhau để mua được hàng hóa với giá thấp nhất. Sự cạnh tranh này sẽ dẫn đến việc người bán phải hạ giá hàng hóa để thu hút khách hàng.

[3] Cạnh tranh giữa người bán với người bán là hình thức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất hoặc tiêu thụ một loại hàng hóa.

Trong hình thức cạnh tranh này, các doanh nghiệp sẽ cạnh tranh với nhau để giành thị phần và thu lợi nhuận. Sự cạnh tranh này sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

[4] Cạnh tranh trong nội bộ ngành xảy ra giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất hoặc tiêu thụ một loại hàng hóa.

Cạnh tranh trong nội bộ ngành có thể diễn ra ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cạnh tranh về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ,…

[5] Cạnh tranh giữa các ngành với nhau xảy ra giữa các doanh nghiệp ở các ngành kinh tế khác nhau.

Cạnh tranh giữa các ngành với nhau có thể diễn ra ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm về nguồn lực, thị trường, lợi nhuận,…

[6] Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi có nhiều người bán cùng một loại sản phẩm.

Không có sự khác biệt về mẫu mã, công dụng, chất lượng sản phẩm giữa các doanh nghiệp. Trong trường hợp này, giá cả của sản phẩm sẽ do mối quan hệ cung – cầu quyết định.

[7] Cạnh tranh không hoàn hảo xảy ra khi có ít người bán hoặc có sự khác biệt về sản phẩm giữa các doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, giá cả của sản phẩm sẽ không hoàn toàn do mối quan hệ cung – cầu quyết định.

[8] Cạnh tranh độc quyền xảy ra khi trong thị trường có rất ít người bán hàng hóa, dịch vụ đó. Giá cả của sản phẩm sẽ do chính người bán quyết định. Không dựa vào mối quan hệ cung – cầu.

[9] Cạnh tranh lành mạnh là cuộc cạnh tranh không vi phạm pháp luật, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Diễn ra một cách công khai và công bằng với đôi bên. Cạnh tranh lành mạnh có tác động tích cực đến nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

[10] Cạnh tranh không lành mạnh là cuộc cạnh tranh trái với luật pháp, dựa vào những kẽ hở của pháp luật và bị xã hội lên án. Cạnh tranh không lành mạnh có tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

….

3. Cạnh tranh không lành mạnh 

Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh như sau:

6. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Như vậy theo quy định trên có thể hiểu hành vi cạnh tranh không lành mạnh như sau:

– Về chủ thể: là hành vi của doanh nghiệp nhằm vào đối thủ cạnh tranh cụ thể nhằm mục đích cạnh tranh

– Về hành vi: có biểu hiện trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh

– Về hậu quả: gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh.