4 cách kiểm tra đất có nằm trong diện quy hoạch hay không?

Đất nằm trong quy hoạch sẽ hạn chế một số quyền với người sử dụng đất. Do đó, việc kiểm tra xem đất có nằm trong diện quy hoạch hay không trước khi mua là rất quan trọng. Sau đây là 4 cách kiểm tra đất có nằm trong diện quy hoạch không:

Cách 1: Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó.

04 cách tra quy hoạch sử dụng đấtCách 2: Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

bản đồ quy hoạch đất ở - Chia Sẻ Thông Tin Miễn Phí

Cách 3: Xem quy hoạch sử dụng đất thông qua cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Ví dụ: Bạn có thể tra thông tin quy hoạch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem thông tin quy hoạch tại đây:

*  Tra cứu quy hoạch đất tại thủ đô Hà Nội, truy cập trang web: http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn

*  Tra cứu quy hoạch đất tại thành phố Hồ Chí Minh, truy cập trang web: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn

(Hiện đã có apps)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Đồng Nai đến năm 2020

Cách 4: Xem quy hoạch sử dụng đất bằng cách gửi yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai. Trình tự thực hiện như sau:

– Bước 1: Người dân có nhu cầu xem thông tin quy hoạch sử dụng đất nộp phiếu yêu cầu theo mẫu đến Văn phòng đăng ký đất đai theo các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

+ Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho người dân biết.

– Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất theo yêu cầu.

Lưu ý: Việc yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không mất phí.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 48 Luật Đất đai 2013, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

– Điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BTNMT;

– Điều 11, 12, khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.